โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Machines de chantier SA
Rte d'Yverdon 18    CH - 1373 Chavornay

สำนักงาน

024 442 26 55

024 442 26 56

โรงงาน

024 442 26 58

024 442 26 60