โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Industriestrasse 61    CH - 8112 Otelfingen

สำนักงาน

044 807 55 55

044 807 55 56

โรงงาน

044 807 55 50

044 807 55 51