โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Sternenfeldstrasse 1-3    CH - 4127 Birsfelden

สำนักงาน

061 377 85 55

061 377 85 61

โรงงาน

061 377 85 70

061 377 85 62