ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก พร้อมด้วยพนักงานที่มีความสามารถ

TH


บริการ-บริษัท Genf


Loca Machine SA
18 rue Baylon
CH-1227 Carouge

Tel. 022 343 52 60
info@locamachine.ch

http://www.locamachine.ch/