ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก พร้อมด้วยพนักงานที่มีความสามารถ

TH


บริการ-บริษัท Engadin


Ming Service AG
Föglias 11
CH-7514 Sils/Segl-Maria

Tel. +41 (0)81 826 61 33
info@mingservice.ch

https://www.mingservice.ch/