ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก พร้อมด้วยพนักงานที่มีความสามารถ

TH


รายละเอียดการติดต่อและทีมงาน RUBAG Grellingen

RUBAG Grellingen RUBAG Grellingen
รายละเอียดการติดต่อ

RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Bahnhofstrasse 21    CH - 4203 Grellingen

สำนักงาน

Tel. 0848 800 555

โรงงาน

Tel. 061 377 85 40