ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก พร้อมด้วยพนักงานที่มีความสามารถ

TH


พนักงานที่มีความสามารถของเราคณะผู้บริหาร

Lukas Sameli

Lukas Sameli

การจัดการ

+41 61 377 85 77Birsfelden
Nicolas Sameli

Nicolas Sameli

การจัดการ

+41 61 377 85 57Birsfeldenการขายในพื้นที่

Jürg Weidmann

Jürg Weidmann

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค
สมาชิกของการจัดการขยาย

+41 44 807 55 57
+41 79 455 86 83


Otelfingen
Martin Gisin

Martin Gisin

พนักงานขาย

+41 61 377 85 73
+41 79 644 81 39


Birsfelden
Christian Albrecht

Christian Albrecht

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 24 442 26 55Chavornay
René Imboden

René Imboden

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 41 450 02 55
+41 79 422 04 31


Hellbühl
Beat Reinhard

Beat Reinhard

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 31 721 55 55
+41 79 652 94 48


Konolfingen
Peter Marty

Peter Marty

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 55 445 26 55
+41 79 299 86 55


Tuggen
Sébastien Blanc

Sébastien Blanc

ตัวแทนฝ่ายขาย Romandie ทางทิศตะวันออก

+41 24 442 26 57
+41 79 442 34 34


Chavornay
Nicolas Grbovitch

Nicolas Grbovitch

ตัวแทนฝ่ายขาย Romandie ทิศตะวันตก

+41 24 442 26 55
+41 79 439 62 02


Chavornay
Andrin Wieland

Andrin Wieland

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 71 951 95 55
+41 79 644 20 38


Oberbürenเช่า

Marco Streiff

Marco Streiff

ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ ผู้ส่งเสริม

+41 61 377 85 68
+41 79 157 73 09


Birsfelden
Christian Albrecht

Christian Albrecht

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 24 442 26 55Chavornay
René Imboden

René Imboden

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 41 450 02 55
+41 79 422 04 31


Hellbühl
Beat Reinhard

Beat Reinhard

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 31 721 55 55
+41 79 652 94 48


Konolfingen
Pascal Stucki

Pascal Stucki

ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ ผู้ส่งเสริม

+41 44 807 55 55
+41 79 808 35 30


Otelfingen
Peter Marty

Peter Marty

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 55 445 26 55
+41 79 299 86 55


Tuggen
Andrin Wieland

Andrin Wieland

ผู้จัดการการจัดเก็บ และ ผู้จัดการฝ่ายเช่า และ พนักงานขาย

+41 71 951 95 55
+41 79 644 20 38


Oberbürenหน้าที่สำนักงานขาย

Ernst Imfeld

Ernst Imfeld

หัวหน้าสำนักงานกลับ
สมาชิกของการจัดการขยาย

+41 61 377 85 78
+41 79 377 00 55


Birsfelden
Michael von Grönheim

Michael von Grönheim

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 75Birsfelden
Numa Farronato

Numa Farronato

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 43Birsfelden
Dominik Weiss

Dominik Weiss

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 48Birsfelden
Jean-Pierre Lamon

Jean-Pierre Lamon

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 65Birsfelden
Christoph Gerny

Christoph Gerny

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 80Birsfelden
Pascal Egli

Pascal Egli

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 60
079 377 33 55


Birsfelden
Toni Walther

Toni Walther

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 62Birsfelden
Kevin Gschwind

Kevin Gschwind

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 63Birsfelden
Lavdim Krasniqi

Lavdim Krasniqi

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์รุ่นเยาว์

+41 61 377 85 45Birsfeldenการบริหาร

Dominique Schmidlin

Dominique Schmidlin

สำนักเลขาธิการ

+41 61 377 85 55Birsfelden
Nathalie Wolf

Nathalie Wolf

สำนักเลขาธิการ

+41 61 377 85 74Birsfelden
Hana Becic

Hana Becic

การบริหาร

+41 61 377 85 79Birsfelden
Nadja Schmid

Nadja Schmid

การบริหาร

+41 44 807 55 55Otelfingen
Laura Russo

Laura Russo

สำนักเลขาธิการ

+41 61 377 85 55Birsfelden
Denise Ferrat

Denise Ferrat


+41 61 377 85 58Birsfeldenแผนกการเงิน

Olivia Schib

Olivia Schib

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

+41 61 377 85 76Birsfelden
Valérie Ançay

Valérie Ançay

การบัญชี

+41 61 377 85 46Birsfelden
Beatrice Wagner

Beatrice Wagner

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

+41 61 377 85 76Birsfeldenอะไหล่     WhatsApp

Rosario Graziano

Rosario Graziano

หัวหน้าฝ่ายบริการอะไหล่

+41 61 377 85 56Birsfelden
Benjamin Schmitt

Benjamin Schmitt

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 50Birsfelden
Nicolas Braconi

Nicolas Braconi

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 44Birsfelden
Marvin Hauri

Marvin Hauri

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 51Birsfeldenซ่อมแซมและบริการ

Benjamin Wüthrich

Benjamin Wüthrich

ผู้อำนวยการด้านเทคนิค
สมาชิกของการจัดการขยาย

061 377 85 49Birsfelden
Francis Cassidy

Francis Cassidy

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

+41 61 377 85 70Birsfelden
Boris Bind

Boris Bind

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 61 377 85 40Birsfelden
Grégory Boullosa

Grégory Boullosa

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 24 442 26 58Chavornay
Markus Frei

Markus Frei

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 31 721 55 56
+41 76 380 51 55


Konolfingen
Roman Wirth

Roman Wirth

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 71 952 70 56
+41 79 529 12 22


Oberbüren
Reto Margadant

Reto Margadant

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 44 807 55 50
+41 79 431 39 53


Otelfingen
Bryan Hügli

Bryan Hügli

เสมียนเทคนิค

+41 61 377 85 81
+41 79 539 31 48


Birsfelden
Dieter Neyerlin

Dieter Neyerlin

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70Birsfelden
Matthias Jost

Matthias Jost

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 41 450 54 55
+41 79 450 43 55


Hellbühl
Michael Heizmann

Michael Heizmann

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 71Birsfelden
Paul Caplain

Paul Caplain

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 24 442 26 58Chavornay
Marc Sinz

Marc Sinz

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70Birsfelden
Christoph Hägeli

Christoph Hägeli

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70Birsfelden
Florian Zumthor

Florian Zumthor

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 71Birsfelden
Fabian Dietsche

Fabian Dietsche

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70Birsfelden
Luca Ferretti

Luca Ferretti

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70Birsfelden
Jimmy Chiea

Jimmy Chiea

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 24 442 26 58Chavornay
Dinah Hueber

Dinah Hueber

ช่างเครื่องจักรก่อสร้าง ผู้ฝึกงาน

+41 61 377 85 71Birsfelden
Tim Neuschwander

Tim Neuschwander

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง ผู้ฝึกงาน

+41 61 377 85 70Birsfelden
Patrik Baumgartner

Patrik Baumgartner

ผู้ตรวจสอบรถถัง

+41 61 377 85 40Birsfelden
Matthias Voramwald

Matthias Voramwald

Allrounder บริการลูกค้า

+41 31 721 55 56
076 380 51 55


Konolfingen
Stefan Jägers

Stefan Jägers

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมช่าง

+41 61 377 85 40Birsfelden
Thomas Ivankovic

Thomas Ivankovic

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50Otelfingen
Noah Creti

Noah Creti

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50Otelfingen
Satkurunathan Shanmuganathan

Satkurunathan Shanmuganathan

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50Otelfingen
Lukas Arnold

Lukas Arnold

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50Otelfingen
Martin Murbach

Martin Murbach

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50Otelfingen
Jessica Mack

Jessica Mack

Allrounder บริการลูกค้า

+41 41 450 02 55Hellbühl
Bettina Hüppin

Bettina Hüppin

Allrounder บริการลูกค้า

+41 55 445 26 55
+41 79 528 63 35


Tuggenบริการท่อ

Daniel Mühle

Daniel Mühle

ผู้เชี่ยวชาญด้านไฮดรอลิค

+41 61 377 85 85Birsfeldenช่างไม้, ภาพวาด, ตัวอักษร

Christophe Bauch

Christophe Bauch

Allrounder บริการลูกค้า

+41 61 377 85 67
Birsfeldenแผนกโลจิสติก

Rolf Jorai

Rolf Jorai

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติก

+41 61 377 85 66Birsfelden
Michael Widmer

Michael Widmer

Logistics and rental

+41 61 377 85 42Birsfelden
Patrick Pfluger

Patrick Pfluger

Logistics and rental

+41 61 377 85 54Birsfelden
Lars Littin

Lars Littin

Logistics and rental

+41 61 377 85 41Birsfelden
Manuel Elze

Manuel Elze

Logistics and rental ผู้ฝึกงาน

+41 61 377 85 66Birsfelden
Marc Schwarb

Marc Schwarb

ขับรถบรรทุก

+41 61 377 85 66Birsfeldenไอทีและการตลาด

Fritz Schwendemann

Fritz Schwendemann

หัวหน้าฝ่ายไอทีและการตลาด
สมาชิกของการจัดการขยาย

+41 61 377 85 72Birsfelden