ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

TH


     

อะไหล่

Rosario Graziano

Rosario Graziano

หัวหน้าฝ่ายบริการอะไหล่

+41 61 377 85 56


Birsfelden
Benjamin Schmitt

Benjamin Schmitt

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 50


Birsfelden
Kevin Jaeck

Kevin Jaeck

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 44


Birsfelden
Sabrina Altoé

Sabrina Altoé

การบริหาร

+41 61 377 85 51


Birsfelden