ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

TH


     

คณะผู้บริหาร

Lukas Sameli

Lukas Sameli

กรรมการผู้จัดการ

+41 61 377 85 77


Birsfelden
Nicolas Sameli

Nicolas Sameli

สมาชิกของผู้บริหาร

+41 61 377 85 57


Birsfeldenการขายในพื้นที่

Martin Gisin

Martin Gisin

พนักงานขาย

+41 61 377 85 73
+41 79 644 81 39

Birsfeldenหน้าที่สำนักงานขาย

Stefan Diethelm

Stefan Diethelm

ผู้ประสานงานขายภายนอก

+41 61 377 85 60
+41 79 377 33 55

Birsfelden
Stefan Vogt

Stefan Vogt

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 43


Birsfelden
Ernst Imfeld

Ernst Imfeld

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 78
+41 79 377 00 55

Birsfelden
Michael von Grönheim

Michael von Grönheim

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 75


Birsfelden
Jean-Pierre Lamon

Jean-Pierre Lamon

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 65


Birsfelden
Patrik Chédel

Patrik Chédel

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 79
+41 78 729 20 45

Birsfelden
Kevin Mostberger

Kevin Mostberger

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 55


Birsfelden
Toni Walther

Toni Walther

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 65


Birsfelden
Lavdim Krasniqi

Lavdim Krasniqi

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ฝึกงาน

+41 61 377 85 55


Birsfeldenการบริหาร

Dominique Schmidlin

Dominique Schmidlin

สำนักเลขาธิการ

+41 61 377 85 55


Birsfelden
Nathalie Wolf

Nathalie Wolf

สำนักเลขาธิการ

+41 61 377 85 74


Birsfelden
Mallory Fischer

Mallory Fischer

สำนักเลขาธิการ

+41 61 377 85 48


Birsfelden
Denise Ferrat

Denise Ferrat


+41 61 377 85 58


Birsfeldenแผนกการเงิน

Olivia Schib

Olivia Schib

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

+41 61 377 85 76


Birsfelden
Valérie Ançay

Valérie Ançay

การบัญชี

+41 61 377 85 46


Birsfeldenไอทีและการตลาด

Fritz Schwendemann

Fritz Schwendemann

หัวหน้าฝ่ายไอทีและการตลาด

+41 61 377 85 72


Birsfeldenซ่อมแซมและบริการ

Urs Wyttenbach

Urs Wyttenbach

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 61 377 85 70


Birsfelden
Jürg Grossglauser

Jürg Grossglauser

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70


Birsfelden
Dieter Neyerlin

Dieter Neyerlin

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70


Birsfelden
Marc Sinz

Marc Sinz

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70


Birsfelden
Michael Heizmann

Michael Heizmann

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 71


Birsfelden
Christoph Hägeli

Christoph Hägeli

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70


Birsfelden
Florian Zumthor

Florian Zumthor

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 71


Birsfelden
Marco Streiff

Marco Streiff

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง ผู้ฝึกงาน

+41 61 377 85 70


Birsfelden
Martin Markert

Martin Markert

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 75


Birsfelden
Luca Ferretti

Luca Ferretti

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง ผู้ฝึกงาน

+41 61 377 85 70


Birsfeldenช่างไม้, ภาพวาด, ตัวอักษร

Christophe Bauch

Christophe Bauch

Allrounder บริการลูกค้า

+41 61 377 85 67Birsfeldenแผนกโลจิสติก

Rolf Jorai

Rolf Jorai

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติก

+41 61 377 85 66


Birsfelden
Daniel Rhyner

Daniel Rhyner

Logistics and rental

+41 61 377 85 41


Birsfelden
Michael Widmer

Michael Widmer

Logistics and rental

+41 61 377 85 42


Birsfelden
Dijamant Meriqi

Dijamant Meriqi

Logistics and rental ผู้ฝึกงาน

+41 61 377 85 66


Birsfelden
Michael Oser

Michael Oser

ขับรถบรรทุก

+41 61 377 85 66


Birsfeldenอะไหล่

Rosario Graziano

Rosario Graziano

หัวหน้าฝ่ายบริการอะไหล่

+41 61 377 85 56


Birsfelden
Benjamin Schmitt

Benjamin Schmitt

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 50


Birsfelden
Kevin Jaeck

Kevin Jaeck

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 44


Birsfelden
Sabrina Altoé

Sabrina Altoé

การบริหาร

+41 61 377 85 51


Birsfelden