ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

TH


สำนักงาน


Lukas Sameli
Lukas Sameli

การจัดการ

+41 61 377 85 77
0848 800 556

Nicolas Sameli
Nicolas Sameli

สมาชิกของผู้บริหาร

+41 61 377 85 57
0848 800 556

Martin Gisin
Martin Gisin

พนักงานขาย

+41 61 377 85 73
0848 800 556
+41 79 644 81 39

Stefan Diethelm
Stefan Diethelm

ผู้ประสานงานขายภายนอก

+41 61 377 85 60
0848 800 556
+41 79 377 33 55

Stefan Vogt

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 43
0848 800 556

Ernst Imfeld
Ernst Imfeld

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 78
0848 800 556
+41 79 377 00 55

Michael von Grönheim
Michael von Grönheim

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 75
0848 800 556

Jean-Pierre Lamon
Jean-Pierre Lamon

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 65
0848 800 556

Patrik Chédel
Patrik Chédel

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

+41 61 377 85 79
0848 800 556
+41 78 729 20 45

Dominique Schmidlin
Dominique Schmidlin

สำนักเลขาธิการ

+41 61 377 85 55
0848 800 556

Nathalie Wolf
Nathalie Wolf

สำนักเลขาธิการ

+41 61 377 85 74
0848 800 556

Lavdim Krasniqi
Lavdim Krasniqi

การบริหาร

+41 61 377 85 55
0848 800 556

Denise Ferrat
Denise Ferrat

การบริหาร

+41 61 377 85 58
0848 800 556

Olivia Schib
Olivia Schib

การบัญชี

+41 61 377 85 76
0848 800 556

Karin Becker

การบัญชี

+41 61 377 85 76
0848 800 556

Fritz Schwendemann
Fritz Schwendemann

ไอทีและการตลาด

+41 61 377 85 72
0848 800 556

Urs Wyttenbach
Urs Wyttenbach

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 61 377 85 70
0848 800 556

Jürg Grossglauser
Jürg Grossglauser

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 61 377 85 70
0848 800 556

Dieter Neyerlin
Dieter Neyerlin

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70
0848 800 556

Marc Sinz
Marc Sinz

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70
0848 800 556

Michael Heizmann
Michael Heizmann

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 71
0848 800 556

Kevin Jaeck
Kevin Jaeck

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70
0848 800 556

Christoph Hägeli
Christoph Hägeli

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70
0848 800 556

Marco Streiff
Marco Streiff

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70
0848 800 556

Luca Ferretti
Luca Ferretti

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 61 377 85 70
0848 800 556

Christophe Bauch
Christophe Bauch

Allrounder บริการลูกค้า

+41 61 377 85 67
0848 800 556

Rolf Jorai
Rolf Jorai

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติก

+41 61 377 85 66
0848 800 556

Michael Oser
Michael Oser

ขับรถบรรทุก

+41 61 377 85 66
0848 800 556

Daniel Rhyner
Daniel Rhyner

Logistics and rental

+41 61 377 85 41
0848 800 556

Michael Widmer
Michael Widmer

Logistics and rental

+41 61 377 85 42
0848 800 556

Dijamant Meriqi
Dijamant Meriqi

Logistics and rental

+41 61 377 85 66
0848 800 556

Rosario Graziano
Rosario Graziano

หัวหน้าฝ่ายบริการอะไหล่

+41 61 377 85 56
0848 800 556

Benjamin Schmitt
Benjamin Schmitt

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 50
0848 800 556

Marc Becker

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 56
0848 800 556

Sabrina Altoé

พนักงานบริการอะไหล่ชิ้นส่วน

+41 61 377 85 51
0848 800 556

Nicolas Grbovitch
Nicolas Grbovitch

พนักงานขาย

+41 24 442 26 55
0848 800 556
+41 79 439 62 02

Vincent Aubort
Vincent Aubort

พนักงานขาย

+41 24 442 26 57
0848 800 556
+41 79 442 34 34

Cédric Rigolet
Cédric Rigolet

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 24 442 26 58
0848 800 556
+41 79 442 26 28

Garry Neute

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 24 442 26 58
0848 800 556

Fabian Wirz
Fabian Wirz

พนักงานขาย

+41 41 450 02 55
0848 800 556
+41 79 422 04 31

Reto Margadant
Reto Margadant

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 44 807 55 50
0848 800 556
+41 79 431 39 53

Beat Reinhard
Beat Reinhard

พนักงานขาย

+41 31 721 55 55
0848 800 556
+41 79 652 94 48

Matthias Voramwald

Allrounder บริการลูกค้า

+41 31 721 55 56
0848 800 556
076 380 51 55

Marcel Bartholet

พนักงานขาย

+41 71 951 95 55
0848 800 556
079 644 20 38

Roman Wirth
Roman Wirth

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 71 952 70 56
0848 800 556
+41 79 529 12 22

Michael Zweifel
Michael Zweifel

Allrounder บริการลูกค้า

+41 71 952 70 56
0848 800 556

Jürg Weidmann
Jürg Weidmann

พนักงานขาย

+41 44 807 55 57
0848 800 556
+41 79 455 86 83

Pascal Stucki
Pascal Stucki

พนักงานขาย

+41 44 807 55 55
0848 800 556
+41 79 808 35 30

Nadja Schmid
Nadja Schmid

การบริหาร

+41 44 807 55 55
0848 800 556

Reto Margadant
Reto Margadant

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 44 807 55 50
0848 800 556
+41 79 431 39 53

Thomas Volkart
Thomas Volkart

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50
0848 800 556
+41 79 873 87 99

Silvano Bianchi
Silvano Bianchi

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50
0848 800 556

Simon Hartmann

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50
0848 800 556

Thomas Holzgang
Thomas Holzgang

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50
0848 800 556
+41 79 402 98 55

Sebastiano Paternó

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50
0848 800 556

Satkurunathan Shanmuganathan

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50
0848 800 556

Benjamin Fetz

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50
0848 800 556

Tristan Nussbaumer

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 44 807 55 50
0848 800 556

Peter Marty
Peter Marty

พนักงานขาย

+41 55 445 26 55
0848 800 556
+41 79 299 86 55

Reto Margadant
Reto Margadant

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

+41 44 807 55 50
0848 800 556
+41 79 431 39 53

Guido Steiner

ช่างเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

+41 55 445 26 55
0848 800 556
+41 76 444 42 55