ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

TH


RUBAG Otelfingen

RUBAG Otelfingen RUBAG Otelfingen
ติดต่อ

RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Industriestrasse 61    CH - 8112 Otelfingen

สำนักงาน

Tel. 044 807 55 55

Fax 0848 800 556

โรงงาน

Tel. 044 807 55 50

Fax 0848 800 556