โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Industriestrasse 61    CH - 8112 Otelfingen

สำนักงาน

T 044 807 55 55

F 0848 800 556

โรงงาน

T 044 807 55 50

F 0848 800 556