โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Bürerfeld 3    CH - 9245 Oberbüren

สำนักงาน

T 071 951 95 55

F 0848 800 556

โรงงาน

T 071 952 70 56

F 0848 800 556