ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

TH


RUBAG Oberbüren

RUBAG Oberbüren RUBAG Oberbüren
ติดต่อ

RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Bürerfeld 3    CH - 9245 Oberbüren

สำนักงาน

Tel. 071 951 95 55

Fax 0848 800 556

โรงงาน

Tel. 071 952 70 56

Fax 0848 800 556