ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

TH


RUBAG Konolfingen

RUBAG Konolfingen RUBAG Konolfingen
ติดต่อ

RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Emmentalstrasse 59    CH - 3510 Konolfingen

สำนักงาน

Tel. 031 721 55 55

Fax 0848 800 556

โรงงาน

Tel. 031 721 55 56

Fax 0848 800 556