โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Emmentalstrasse 59    CH - 3510 Konolfingen

สำนักงาน

T 031 721 55 55

F 0848 800 556

โรงงาน

T 031 721 55 56

F 0848 800 556