โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Industriestrasse 39    CH - 6034 Inwil

สำนักงาน

T 041 450 02 55

F 0848 800 556

โรงงาน

T 061 377 85 70

F 0848 800 556