ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

TH


RUBAG Inwil

RUBAG Inwil RUBAG Inwil
ติดต่อ

RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Industriestrasse 39    CH - 6034 Inwil

สำนักงาน

Tel. 041 450 02 55

Fax 0848 800 556

โรงงาน

Tel. 044 807 55 50

Fax 0848 800 556