ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก พร้อมด้วยพนักงานที่มีความสามารถ

TH


รายละเอียดการติดต่อและทีมงาน RUBAG Chavornay

RUBAG Chavornay RUBAG Chavornay
รายละเอียดการติดต่อ

RUBAG Machines de chantier SA
Rte d'Yverdon 18    CH - 1373 Chavornay

สำนักงาน

Tel. 024 442 26 55

โรงงาน

Tel. 024 442 26 58