โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Machines de chantier SA
Rte d'Yverdon 18    CH - 1373 Chavornay

สำนักงาน

T 024 442 26 55

F 0848 800 556

โรงงาน

T 024 442 26 58

F 0848 800 556