ไอคอนโทรศัพท์ ไอคอนอีเมล

โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

TH


RUBAG Chavornay

RUBAG Chavornay RUBAG Chavornay
ติดต่อ

RUBAG Machines de chantier SA
Rte d'Yverdon 18    CH - 1373 Chavornay

สำนักงาน

Tel. 024 442 26 55

Fax 0848 800 556

โรงงาน

Tel. 024 442 26 58

Fax 0848 800 556