โทร +41 61 377 85 55

ความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา.

THRUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG
Sternenfeldstrasse 1-3    CH - 4127 Birsfelden

สำนักงาน

T 0848 800 555

F 0848 800 556

โรงงาน

T 061 377 85 70

F 0848 800 556